آشنایی با انواع تیرآهن

تیرآهن اساسی ترین پروفیل ساختمانی

تیرآهن از مصالح اولیه ی احداث هر پروژه ساختمانی می باشد که در قرن بیستم با پیشرفت صنعت , کاربرد این قطعه هم فزونی یافته است.
تیرآهن طبق استاندارد اروپا تولید می شود و ضخامت بال آن ثابت است. تیرآهن به صورت ستون,خرپا,نعل درگاه, تیر در پوشش سقف ها و پل های لانه زنبوری به کار می رود.
تیرآهن به سه صورت یافت می شود:
۱) تیرآهن IPE  (استاندارد اروپا و ایران)
۲) تیرآهن INP  (استاندارد چین و روسیه)
۳) تیرآهن IPB (بال پهن)