افت نرخ فولاد در ایران و جهان

افزایش قیمت

این روزها که با کاهش شدید و روزانه نرخ جهانی فولاد مواجه هستیم

به نظر می‌رسد این هفته نیز پس از تخلیه حباب بازار آهن ایران که ناشی از رسیدن نرخ دلار به ۳۳ تومان بود، بازار داخلی

نیز به تأثیر از قیمت‌های جهانی همچنان روی موج سکون و ثبات بماند.