تاثیر احیای برجام بر بازار آهن

مذاکرات احیای برجام در وین در روزهای اخیر به اوج خود رسید و حتی برخی‌ها از توافق بر سر متنی پیش نویس در این خصوص خبر داده‌اند؛ متنی که قرار شده است با بازگشت هیات‌های مذاکره کننده به کشورشان، با مقامات ارشد کشور خود به توافق برسند و پس از چراغ سبز آنها، متن نهایی توافق احیای برجام احتمالا امضا شود.

با این حال، گشت و گذار در بازار آهن مرداد ۱۴۰۱ نشان داد بازار به استقبال توافق احتمالی احیای برجام رفته و از تکانه های مذاکرات تاثیر پذیرفته است.