تاثیر تصمیمات صمت بر بازار آهن

افزایش قیمت

هفته گذشته در حالی به پایان رسید که قیمت روز آهن آلات در بازار آهن و فولاد همچنان در ثبات بود و سردرگمی فروشندگان رکود عمیقی را در این بازار رقم زده بود.

نرخ دلار نیز پس از مدتی به سمت افزایش و کانال ۲۸ هزارتومانی مجدد عقب نشینی کرد .

روز پنجشنبه هر دلار در بازار آزاد حدود ۲۷ هزار و ۵۳۰ تومان به فروش رسید.