تداوم ثبات در بازار آهن

امروز در بازار ارز نرخ دلار روز آرامی را سپری کرد و روی عدد ۲۹ هزار و ۸۵۰ تومان تبادل شد. در بازار آهن نیز خبرها از مبادی فروش حاکی از جو آرام و ثبات در قیمت ها را روایت می کند.

همانطور که دیروز گفته شد، بر اساس اطلاعات و آمار در حال حاضر عناصری که می توانند بازار آهن را متلاطم یا افزایشی کنند، کاملا بدون تغییر بودند و مبادی فروش برهانی برای تغییر قیمت ها ندارند.

از طرفی معاملات سرد امروز مواد اولیه بورس کالا که در آن تنها آهن اسفنجی مشتری داشت، پالس منفی را برای ادامه معاملات بورس و بازار آزاد به همراه خواهد داشت، چرا که فشار کاهش مصرف باعث شده تا خریداران نیز تمایلی برای خرید از بورس نداشته باشند.

تداوم این رویه برای مواد اولیه می تواند هشداری باشد برای کمبود آن برای تولیدکنندگان شمش و مقاطع و شاید بتواند با کمتر شدن تولید و عرضه تغییری در قیمت ها ایجاد کند.

قیمت میلگرد امروز در اکثر شرکت ها ثابت بود، ۳ شرکت ۵۰ تا ۳۰۰ تومان کاهش قیمت داشتند. در بازار نبشی و ناودانی قیمت ها ثابت بودند و فقط یک شرکت کاهش قیمت را در بازار امروز تجربه کرد. در بخش کیلویی بازار تیرآهن نیز ثبات کامل حاکم بود، اما در بخش شاخه ای قیمت ها کاهش پیدا کردند.

سه شرکت فروشنده پروفیل ۱۰۰ و ۲۰۰ تومان کاهش قیمت را مدنظر قرار دادند و شرکت های تولیدکننده دیگر ثبات قیمت اعلام کردند.