حمایت صمت از بازار فولاد

پس از ریزش مکرر قیمت آهن آلات از ابتدای هفته تا پایان آن، روز گذشته شاهد نوسانات متعدد در بازار آهن و فولاد بودیم. در کنار کاهش قیمت مقاطع طویل در اکثر مبادی فروش، افزایش جزئی نرخ برخی محصولات مشهود بود، همچنین برخی نیز بدون تغییر قیمت محصولات خود را عرضه کردند.

بازار ارز نیز پس از افت قیمت دلار و ورود به کانال ۳۰ هزار تومانی، روز گذشته نیز با انتشار خبر عدم پیشرفت مذاکرات برجام، مجددا افزایش یافت و به کانال ۳۱ هزار تومان برگشت، به طوری که هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت ۳۱ هزار و ۱۵۰ تومان مبادله شد.

نوسانات دلار و برخی بازارهای دیگر در حالی تحت تأثیر اخبار مذاکرات برجام است که قرار نبود نتایج به معیشت مردم گره زده شود و بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.