ضرر تولیدکنندگان در بورس

هادر احرامیان عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

در زمینه قیمتگذاری مقاطع فولادی در بورس کالا اظهار کرد: به واسطه لزوم عرضه مقاطع فولادی در بورس کالا به قیمتگذاری این محصولات در این نهاد منجر شده است،

به همین جهت نرخ تعیین شده برای محصولات فولادی گاه کمتر از نرخ جهانی آن است.

این فعال صنعتی در ادامه بیان کرد: تداوم چنین روندی به کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت منجر خواهد شد

که نتایج مثبتی برای صنعت فولاد ندارد و بهترین گزینه برای تعیین قیمت، قیمتگذاری براساس عرضه و تقاضا است.

احرامیان در ادامه افزود: واحدهای القایی کوچک از شرایط موجود ناراضی هستند و ادامه تولید را زیان‌ده می‌دانند، اگر اوضاع به همین منوال پیش برود

شرایط موجود اعتراض واحدهای تولیدی بزرگ‌تر را نیز برمی‌انگیزد که قاعدتا آسیب و ضرر آن دامن مصرف‌کننده را نیز خواهد گرفت.