نوسانات قیمت آهن در هفته گذشته

اگر دقت کرده باشید چند هفته است که شاهد بازار آرام همراه با اصلاح قیمت‌ها هستیم. طی این چند هفته گذشته قیمت تمامی مقاطع تقریبا روند ثابت داشت و اگر هم نوسانی به خود گرفت، نوسان جزئی بود. خیلی از افراد برای خرید دست نگه داشتند و به این فکر می‌کنند که اگر قرار است روند به همین صورت پیش برود، صبر کنند و بعدها برای خرید مقاطع فولادی اقدام نمایند. درست است که هفته‌های گذشته بازار نسبتا آرامی داشتیم و قیمت‌ها اکثر در روند ثابتی خود باقی مانند، ولی این دلیل بر این نیست که در آینده هم قرار باشد قیمت مقاطع فولادی روند نزولی داشته باشند و به کمترین قیمت حمایتی خود برسند. با توجه به تغییرات چند هفته گذشته، خیلی از افراد منتظر نتیجه مذاکرات هستند که این نتیجه می‌تواند دو سر داشته باشد، یکی افزایش قیمت مقاطع و دیگری کاهش قیمت مقاطع. در هفته اول دی ماه ۱۴۰۰، تقریبا مقاطع روند ثابتی را طی کرده‌اند و شاهد کمی افزایش قیمت در برخی از مقاطع مانند میلگرد ذوب آهن و یا حتی تیرآهن ذوب آهن بودیم. به طور کلی می‌توان گفت که بیشتر بازارهای ایران منتظر هستند تا تکلیف مذاکرات برجام مشخص شود. زمزمه‌هایی از این موضوع به گوش می‌رسد که هفتۀ آینده میلگرد به کف حمایتی خود می رسد و بعید به نظر می‌رسد که بیشتر از این کاهش قیمت داشته باشد. با این حال خیلی از افراد فکر می‌کنند که ممکن است بازار روند صعودی به خود بگیرد و به همین دلیل ترجیح می‌دهند برای خرید اقدام کنند. این نکته را هم اضافه کنیم که قیمت آهن آلات به عوامل مختلفی مانند هزینه های حمل و نقل، نوساتان ارز و دلار، مسائل سیاسی و… وابسته است و روند ثباتی ندارد.
همان‌طور که گفتیم اطلاع از قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر مقاطع فولادی طی چند روز و یا چند هفته برای خیلی از افراد اهمیت دارد. دنبال کردن روندها و پیش بینی قیمت‌ها از هفته‌های بعد می‌تواند به افراد کمک کند که بتوانند در زمان مناسب برای خرید مقاطع فولادی اقدام کنند. چرا که در برخی از موارد ممکن است زمانی خرید کنند و بعدها متوجه شوند که دچار ضرر شده‌اند و می‌توانستند محصول مورد نظر را با قیمت بهتری بخرند.اگر هم سوالی در این زمینه دارید می‌توانید روی کارشناسان ما حساب کنید، کارشناسان مااگر دقت کرده باشید چند هفته است که شاهد بازار آرام همراه با اصلاح قیمت‌ها هستیم. طی این چند هفته گذشته قیمت تمامی مقاطع تقریبا روند ثابت داشت و اگر هم نوسانی به خود گرفت، نوسان جزئی بود. خیلی از افراد برای خرید دست نگه داشتند و به این فکر می‌کنند که اگر قرار است روند به همین صورت پیش برود، صبر کنند و بعدها برای خرید مقاطع فولادی اقدام نمایند. درست است که هفته‌های گذشته بازار نسبتا آرامی داشتیم و قیمت‌ها اکثر در روند ثابتی خود باقی مانند، ولی این دلیل بر این نیست که در آینده هم قرار باشد قیمت مقاطع فولادی روند نزولی داشته باشند و به کمترین قیمت حمایتی خود برسند. با توجه به تغییرات چند هفته گذشته، خیلی از افراد منتظر نتیجه مذاکرات هستند که این نتیجه می‌تواند دو سر داشته باشد، یکی افزایش قیمت مقاطع و دیگری کاهش قیمت مقاطع. در هفته اول دی ماه ۱۴۰۰، تقریبا مقاطع روند ثابتی را طی کرده‌اند و شاهد کمی افزایش قیمت در برخی از مقاطع مانند میلگرد ذوب آهن و یا حتی تیرآهن ذوب آهن بودیم. به طور کلی می‌توان گفت که بیشتر بازارهای ایران منتظر هستند تا تکلیف مذاکرات برجام مشخص شود. زمزمه‌هایی از این موضوع به گوش می‌رسد که هفتۀ آینده میلگرد به کف حمایتی خود می رسد و بعید به نظر می‌رسد که بیشتر از این کاهش قیمت داشته باشد. با این حال خیلی از افراد فکر می‌کنند که ممکن است بازار روند صعودی به خود بگیرد و به همین دلیل ترجیح می‌دهند برای خرید اقدام کنند. این نکته را هم اضافه کنیم که قیمت آهن آلات به عوامل مختلفی مانند هزینه های حمل و نقل، نوساتان ارز و دلار، مسائل سیاسی و… وابسته است و روند ثباتی ندارد.
همان‌طور که گفتیم اطلاع از قیمت میلگرد، تیرآهن و سایر مقاطع فولادی طی چند روز و یا چند هفته برای خیلی از افراد اهمیت دارد. دنبال کردن روندها و پیش بینی قیمت‌ها از هفته‌های بعد می‌تواند به افراد کمک کند که بتوانند در زمان مناسب برای خرید مقاطع فولادی اقدام کنند. چرا که در برخی از موارد ممکن است زمانی خرید کنند و بعدها متوجه شوند که دچار ضرر شده‌اند و می‌توانستند محصول مورد نظر را با قیمت بهتری بخرند.اگر هم سوالی در این زمینه دارید می‌توانید روی کارشناسان ما حساب کنید،