تماس با ما

اطلاعات تماس واحد ها و داخلی های فرادید عرش سبحان

تلفن:

+۹۸ ۲۱ ۸۸۵۱ ۱۰۷۵

+۹۸ ۲۱ ۸۸۷۴ ۵۴۲۸

+۹۸ ۲۱ ۸۸۱۷ ۹۰۴۹

+۹۸ ۲۱ ۸۶۰۴ ۵۴۱۰

+۹۸ ۲۱ ۸۶۰۳ ۰۱۵۴ (داخلی ۱۲۵)

تلفکس:

+۹۸ ۲۱ ۸۶۰۳ ۰۱۵۴

+۹۸ ۲۱ ۸۸۱۷ ۶۰۶۵

آدرس:تهران ، خیابان شهید بهشتی ، بعد از مترو سهروردی ، پلاک ۱۹۳

info@faradidarsh.ir

شبکه های اجتماعی

واحد فروش

خانم جعفری (داخلی ۱۰۸-۱۰۹ )
info@faradidarsh.ir

خانم رشیدی (داخلی ۱۱۰-۱۱۱)
info@faradidarsh.ir

خانم نخ باف (داخلی ۱۱۲-۱۱۳)
info@faradidarsh.ir

آقای مرادی (داخلی ۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹)
info@faradidarsh.ir

واحد مالی

آقای سنگی (داخلی ۱۰۱-۱۰۲)
info@faradidarsh.ir

خانم سراج (داخلی ۱۰۳)
info@faradidarsh.ir

خانم رحیمی (داخلی ۱۰۵)
info@faradidarsh.ir

خانم عسلی (داخلی ۱۰۶)
info@faradidarsh.ir

واحد مدیریت

آقای عسلی (داخلی ۱۲۰-۱۲۱):info@faradidarsh.ir

پیامی برای ما ارسال کنید:

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .