اطلاعات تخصصی و سفارش میلگرد

جدول اشتال میلگرد

 جدول اشتال میلگرد

U2
cm2/m
W1
cm3
G
kg/m
Flache
cm2
d
mm
 3140.0980.6170.78510
3770.1700.8881.1312
4080.2161.041.3313
4400.2691.211.5414
4710.3311.391.7715
 5030.4021.582.0116
5650.5732.002.5418
5970.6732.232.8419
6280.7852.473.1420

فرم ثبت سفارش

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .